Browse Plans/Packs

tata docomo uttar pradesh east recharge plans

Tata Docomo Uttar Pradesh East prepaid recharge plans tariff

Tata Docomo Topup Recharge Plans

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs255 25.00 FULL TT, 2 Local onnet SMS
Rs70 70.00 FULL TT,
Rs110 115.00 FULL TT +,
View Latest Tata Docomo Uttar Pradesh East Prepaid Topup Recharge Plans

Tata Docomo SMS Packs

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs2714 0.00 SMS, 500 National SMS (Local/STD SMS)
Rs4328 0.00 SMS, 600 National SMS (Local/STD SMS)
Rs4928 0.00 SMS, 1000 National SMS (Local/STD SMS)
View Latest Uttar Pradesh East Tata Docomo Sms packs

Tata Docomo 2G Internet Packs

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs153 0.00 2G, 80 MB 2G Data
Rs265 0.00 2G, 175 MB 2G Data
Rs2828 0.00 2G, 150 MB 2G Data
View Uttar Pradesh East Tata Docomo 2G plans

3G Internet Packs

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs14728 90.00 Topup,3G, 1 GB 3G Data
Rs19828 198.00 FULL TT,3G, 1 GB 3G Data
View Uttar Pradesh East Tata Docomo 3G plans

4G Recharge Plans

Price Validity Talktime Tags Benifits
View Uttar Pradesh East Tata Docomo 3G plans

Tata Docomo Local Rate Cutters Packs

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs51 0.00 Local,STD, 15 Local/STD Mins | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs828 0.00 Local, Local On-Net mobile calls @ 10p/min (on minute pUnlimitedse) | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs1128 0.00 Local, Local On-Net & Off-Net mobile calls @ 30p/min (on minute pUnlimitedse) | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
View Uttar Pradesh East Local Call rate cutter plans

Tata Docomo STD Plans

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs51 0.00 Local,STD, 15 Local/STD Mins | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs1728 0.00 STD, STD On-Net & Off-Net mobile calls @ 30p/min (on minute pUnlimitedse) | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs2928 0.00 Local,STD, Local/STD Mobile calls @ 25p/ min.
View Uttar Pradesh East Std Plans

ISD Packs

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs3128 0.00 ISD, GUnlimitedf ISD calls @ 12p/ sec. US/Canada calls @ 5p/ sec. Pay by Second
Rs5928 0.00 ISD, US/Canada ISD calls @ 1p/ sec. (on Second pUnlimitedse), Capping of 450 ISD mins.
View Uttar Pradesh East Isd Plans & offers

Tata Docomo Roaming Offers

Price Validity Talktime Tags Benifits
Rs51 0.00 Local,STD, 15 Local/STD Mins | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs828 0.00 Local, Local On-Net mobile calls @ 10p/min (on minute pUnlimitedse) | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
Rs1128 0.00 Local, Local On-Net & Off-Net mobile calls @ 30p/min (on minute pUnlimitedse) | Applicable Districts: Chitrakoot, Kaushambi, Mau, Shravasti, Kushinagar, Maharajganj, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Kanpur Dehat, Lalitpur, Mahoba, Banda, Fatehpur, Kanpur Nagar, Unnao, Lucknow, Rae Bareli, Bahraich, Hardoi, Farrukhabad, Kheri, Shahjahanpur, ChandaUnlimitedi, Varanasi, Sant Ravidas Nagar.
View Uttar Pradesh East Roaming packs offers